Poniżej przedstawiamy nasz autorski tłumacz poleceń pomiędzy programem AutoCAD i DraftSight. W celu łatwiejszego wyszukiwania przypominamy o skrócie „CRTL + F” działającym w przeglądarkach internetowych, który uruchamia funkcje „wyszukaj”.

AutoCADDraftSight
ADCDESIGNRESOURCES
ADCENTERDESIGNRESOURCES
ARRAYCLASSICPATTERN
ATRMAKEBLOCKATTRIBUTE
ATRDEFMAKEBLOCKATTRIBUTE
BEEDITCOMPONENT
BEDYCJAEDITCOMPONENT
BLOKMAKEBLOCK
BZAMKNIJCLOSECOMPONENT
BZAPISZSAVECOMPONENT
CLASSICINSERTINSERTBLOCK
DDIMENSIONSTYLE
DRAGMODEENBLDRGDSP
DTSIMPLENOTE
EDLISTYSKALEDITSCALELIST
EDPPOLYLINEEDIT
EDPLINPOLYLINEEDIT
EKSPORTEXPORT
ELELLIPSE
ELIPSAELLIPSE
FILEDIADISPLAYDIALOGS
FILTRSELECTIONFILTER
GRADIENTFILLAREA
GRANICEDRAWINGBOUNDARIES
GRUPAENTITYGROUP
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
IDGETXY
JEDUNITSYSTEM
JEDNUNITSYSTEM
KCOPY
KALKULATORQUICKCALC
KOPIUJCOPY
KOPIUJBAZACOPY@
KREHATCH
KRESKUJHATCH
LLINE
LINIALINE
LTSCALELINESCALE
LUSMIRROR
LUSTROMIRROR
ŁUKARC
MBUTTONPANENBLMMBPAN
MIRRTEXTSETTXTMIRRORMODE
NAPRAWRECOVER
NNAZWARENAME
OCIRCLE
OBROTATE
OBRÓĆROTATE
OBWAREABOUNDARY
OBWIEDNIAAREABOUNDARY
ODOFFSET
ODDAJUNDELETE
ODLGETDISTANCE
ODLEGGETDISTANCE
ODNREFERENCES
ODNOŚNIKREFERENCES
ODSUŃOFFSET
ODTPUNKTPOINTFORMAT
OKARC
OKRĄGCIRCLE
OPOPTIONS
OPCJEOPTIONS
PICKADDSETENTSELADD
PICKFIRSTENBLENTSELPRESEL
PIERŚCIEŃRING
PLPOLYLINE
PLINIAPOLYLINE
PODMARKDIVISIONS
PODZIELMARKDIVISIONS
POLGETAREA
POLEFIELD
POLEGETAREA
POLILINIAPOLYLINE
POŁĄCZWELD
PORZWYŚDISPLAYORDER
PRORECTANGLE
PROSTOKRECTANGLE
PROSTOKĄTRECTANGLE
PRSMOVE
PRZERWIJSPLIT
PRZESUŃMOVE
PRZYKRYJMASK
PSLTSCALEENBLVPLSCL
PUNKTPOINT
PURGECLEAN
RATREDEDITBLOCKATTRIBUTE
REREBUILD
REGENREBUILD
REVCLOUDCLOUD
RLSKALALINESCALE
ROZCSTRETCH
ROZCIĄGNIJSTRETCH
RZUTNIEVIEWPORTS
SSCALE
SELECTSIMILARSELECTMATCHING
SKALASCALE
SKALAOBIEKTUANNENTITYSCALE
SKOKSNAP
SPACERWARLAYERPREVIEW
SPLSPLINE
SPLAJNSPLINE
STTEXTSTYLE
STTTABLESTYLE
STYLTEXTSTYLE
STYLTABELITABLESTYLE
SWYBIERZSMARTSELECT
SZPATTERN
SZYKPATTERN
SZYKBIEGUNPATTERN
SZYKKLASPATTERN
SZYKPROSTPATTERN
TABELATABLE
TBTABLE
TEKSTSIMPLENOTE
TOLTOLERANCE
TOLERANCJATOLERANCE
TYPPUNKTUPOINTFORMAT
UARC
USUŃPOWIELONEDISCARDDUPLICATES
UTTRIM
UTNIJTRIM
WVIEWS
WALAYER
WARIZOISOLATELAYER
WARODIZOUNISOLATELAYER
WARSTWALAYER
WBBASELINEDIMENSION
WBOPOLYGON
WCECENTERMARK
WDDIAMETERDIMENSION
WIDOKVIEWS
WIELOBOKPOLYGON
WIELOLODNLEADER
WKANGULARDIMENSION
WKLEJPASTE
WKLEJBLOKPASTEASBLOCK
WLLINEARDIMENSION
ARCLENGHTDIMENSION
WŁAŚCIWOŚCIPROPERTIES
WNPARALLELDIMENSION
WRRADIUSDIMENSION
WSCONTINUEDIMENSION
WSTDIMENSIONSTYLE
WSTAWINSERTBLOCK
WTEKSTNOTE
WUJOGGEDDIMENSION
WWVIEWPORT
WWIDOKVIEWPORT
WWSORDINATEDIMENSION
WYDEXTEND
WYDŁUŻEXTEND
WYMAŻDELETE
WYMBAZABASELINEDIMENSION
WYMCENTRUMCENTERMARK
WYMIARSMARTDIMENSION
WYMKĄTOWYANGULARDIMENSION
WYMLINIOWYLINEARDIMENSION
WYMŁUKARCLENGHTDIMENSION
WYMNORMALNYPARALLELDIMENSION
WYMPROMIEŃRADIUSDIMENSION
WYMSKRÓCONYJOGGEDDIMENSION
WYMSTYLDIMENSIONSTYLE
WYMSZEREGCONTINUEDIMENSION
WYMŚREDNICADIAMETERDIMENSION
WYMWSPÓŁRZORDINATEDIMENSION
WYRÓWNAJALIGN
XREFREFERENCES
ZMIMARKLENGHTS
ZMIERZMARKLENGHTS