Funkcje\Produkt DraftSight
Enterprise
DraftSight Enterprise Plus AutoCAD LT AutoCAD
Cena katalogowa (dzierżawa – rok)  399 € 699 € 390 € 1575 €
Cena katalogowa (licencja wieczysta)  499 € 899 € brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej
Opcjonalna subskrypcja ( rok)  299 € 499 € nie dotyczy nie dotyczy
Obsługa typowych formatów plików (DXF, DWG, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF) + + + +
Rysowanie (linie, polilinie, łuki, okręgi, elipsy, tabele, kreskowanie, …) + + + +
Przekształcanie plików DWG + + + +
Import i konwersja plików PDF * * + +
Wiersz poleceń + + + +
Rysowanie + + + +
Modyfikowanie (przesuwanie, kopiowanie, obracanie, scalowanie, scalanie, …) + + + +
Inteligentne przycinanie + +
Uchwyty wielofunkcyjne umożliwiające zmienianie kształtu, przesuwania i wykonywania operacji na geometrii za pomocą charakterystycznych dla obiektu opcji uchwytów. + + + +
Szyki + + + +
Szyki po ścieżce + + + +
Inteligentne wymiarowanie + + +
Scalanie wymiarów + + + +
Auto-wstawianie wymiarów + +
Linie środkowe i znaczniki środka + + + +
Dostosowane palety narzędzi + + + +
Łatwy w użyciu interfejs + + + +
Obsługa dostosowania interfejsu CUI + + + +
Inteligentne wymiarowanie + + + +
Linie środkowe i znaczniki środka + + + +
Notatki + + + +
Bloki + + + +
Bloki dynamiczne + +
Zmiana punktu bazowego bloku + +
Atrybuty bloku + + + +
Chmurki rewizyjne + + + +
Tabele + + + +
Odnośniki + + + +
Skalowanie opisów + + + +
Biblioteka symboli mechanicznych + + ograniczone ograniczone
Biblioteka projektów + + + +
Narzędzia standardów CAD + + + +
Warstwy + + + +
Menedżer warstw + + + +
Warstwa kreskowania + + + +
Wklejanie do aktywnej warstwy + +
Podgląd warstw + +
Wsparcie predefiniowanych warstw + +
Odniesienia (rysunki, obrazy, PDF) + + + +
Przezroczystość obiektów i warstw + + + +
Dostosowane palety narzędzi + + + +
Łatwy w użyciu interfejs + + + +
Obsługa dostosowania interfejsu CUI + + + +
Autoukrywanie palet narzędzi + + + +
Udoskonalenia narzędzi migracji + + + +
Porównywanie rysunków + + + +
Podświetlanie wyboru + + + +
Usuwanie zduplikowanych elementów + + + +
Szybkie modyfikowanie: kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie + + + +
Grupowanie + + + +
Widoki + + + +
Wydruk o bardzo małej grubości linii do cięcia laserem + +
Drukowanie wsadowe + + + +
Obliczanie właściwości masy + + + +
Polecenie automatycznego uzupełniania + + + +
Tekst po krzywej + + + +
Spirala, helisa + + + +
Wsparcie przesunięcia wymiarowego + +
Używanie formuł w tabelach + + + +
Zamrażanie warstwy rzutni + + + +
Konwersja rysunków na format DWG/DXF + + * *
Narzędzia specyficzne dla konkretnych obszarów przemysłu ograniczone ograniczone +
Modelowanie 3D + +
Wiązania 2D + +
Renderowanie + + +
Oświetlenie + + +
Importowanie modeli 3D + + +
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online + + + +
Wsparcie dla platformy 3DExperience + + ograniczone
Wsparcie dla SOLIDWORKS Electrical + + ograniczone
Wsparcie dla SOLIDWORKS PDM + + ograniczone
Wsparcie dla Delmia i Geovia + + + +
Import i konwersja plików DGN + + + +
Interfejs API – pisanie własnych dodatków + + +
Rejestrator makr + + +
Rejestrator operacji + + +
Licencje sieciowe + + +
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online + + + +
Narzędzie do transferu licencji online nie dotyczy nie dotyczy + +
G-Code Generator + +
Instalacja z obrazów administracyjnych + + + +
Forum użytkowników + + + +
Wsparcie techniczne resellera + (w dzierżawie lub subskrypcji) + (w dzierżawie lub subskrypcji) + (w dzierżawie) + (w dzierżawie)

* dostępne zewnętrzne dodatki do oprogramowania DraftSight 2019