FUNKCJE DraftSight Standard DraftSight Professional DraftSight
Premium
DraftSight Enterprise DraftSight Enterprise Plus AutoCAD LT AutoCAD
Cena katalogowa
(dzierżawa – 1 rok)
brak możliwości zakupu od 1 września 2021 r. 249 € 599 € 399 € 699 € 557 € 2342 €
Cena katalogowa
(licencja wieczysta)
brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej 599 € 1196 € brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej
Opcjonalna subskrypcja nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 299 € 499 € nie dotyczy nie dotyczy
Licencje sieciowe brak brak brak w cenie w cenie brak 2342 €
Instalacja z obrazów administracyjnych
Opieka techniczna resellera brak brak brak
(w dzierżawie lub subskrypcji) (w dzierżawie lub subskrypcji) (w dzierżawie) (w dzierżawie)
Obsługa typowych formatów plików (DXF, DWG, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF)
Rysowanie (linie, polilinie, łuki, okręgi, elipsy, tabele, kreskowanie, …)
Wiersz poleceń
Modyfikowanie (przesuwanie, kopiowanie, obracanie, skalowanie, scalanie, …)
Inteligentne przycinanie
Uchwyty wielofunkcyjne umożliwiające zmienianie kształtu, przesuwania i wykonywania operacji na geometrii za pomocą charakterystycznych dla obiektu opcji uchwytów.
Szyki
Szyk po ścieżce
Inteligentne wymiarowanie
Wprowadzanie wymiarów bezpośrednio w trakcie szkicowania
Scalanie wymiarów
Auto-wyrównywanie wymiarów
Narzędzie Thumbwheel
Automatyczne przycinanie linii wymiarowych
Łatwa zmiana stylu strzałek
Auto-wstawianie wymiarów
Linie środkowe i znaczniki środka
Notatki
Bloki
Wstawianie i wykorzystanie bloków dynamicznych AutoCAD
Zmiana punktu bazowego bloku
Atrybuty bloku
Chmurki rewizyjne
Tabele
Odnośniki
Skalowanie opisów
Edytowanie polilinii
Biblioteka symboli mechanicznych ograniczone
Przeglądarka projektów
Narzędzia standardów CAD
Warstwy
Menedżer warstw
Warstwa kreskowania
Wklejanie do aktywnej warstwy
Podgląd warstw
Wsparcie predefiniowanych warstw
Odniesienia (rysunki, obrazy, PDF)
Przezroczystość obiektów
i warstw
Dostosowane palety narzędzi
Łatwy w użyciu interfejs
Obsługa dostosowania interfejsu CUI
Autoukrywanie palet narzędzi
Udoskonalenia narzędzi migracji
Porównywanie rysunków
Podświetlanie wyboru
Usuwanie zduplikowanych elementów
Szybkie modyfikowanie: kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie
Grupowanie
Widoki
Wydruk o bardzo małej grubości linii do cięcia laserem
Drukowanie wsadowe
Obliczanie właściwości masy
Polecenie automatycznego uzupełniania
Tekst po krzywej
Spirala, helisa
Wsparcie przesunięcia wymiarowego
Używanie formuł w tabelach
Zamrażanie warstwy rzutni
Konwersja rysunków na format DWG/DXF * *
Automatyczne uzupełnianie poleceń
Import i konwersja
plików PDF
* *
Narzędzia specyficzne dla konkretnych obszarów przemysłu ograniczone ograniczone ograniczone ograniczone
Modelowanie 3D
Wiązania 2D
Renderowanie
Oświetlenie
Importowanie modeli 3D
Układ współrzędnych położenia geograficznego
i mapy online
Wsparcie dla platformy 3DEXPERIENCE ograniczone
Wsparcie dla SOLIDWORKS Electrical ograniczone
Wsparcie dla SOLIDWORKS PDM
Wsparcie dla Delmia i Geovia
Import i konwersja
plików DGN
Interfejs API – pisanie własnych dodatków
Rejestrator makr
Rejestrator operacji
Narzędzie do transferu licencji online nie dotyczy nie dotyczy
G-Code Generator
Forum użytkowników
Eksport do formatu STL (stereolithography)

* dostępne zewnętrzne dodatki