PROFESSIONAL
249 € /rok
tylko model subskrypcyjny - licencja na 12 miesięcy
Projektowanie 2D
Zgodność rysunków ze standardami
Biblioteka elementów Toolbox
Przeglądarka Projektów
Porównywanie rysunków
Tabele materiałowe i tabele rewizji
Obliczanie właściwości fizycznych obszarów
Interfejs API oraz integracja z SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Electrical i platformą 3DExperience
Tylko licencjonowanie stanowiskowe
Brak pomocy technicznej i opieki Resellera
PREMIUM
599 € /rok
tylko model subskrypcyjny - licencja na 12 miesięcy
Funkcje dostępne w DraftSight Professional
Modelowanie bryłowe
Modelowanie siatkowe
Wyciągnięcie, Wyciągnięcie Po Profilach, Wyciągnięcie Po Ścieżce, Operacje Obrotu, Naciskanie I Pociągnięcie
Operacje 3D: Lustro, Szyk, Wyrównanie, Fazowanie, Zaokrąglanie, Pogrubienie, Skorupa, Płat, Analiza Przenikania
Operacje boolowskie
Wiązania 2D, Manipulacja 3D, Przekroje
Tylko licencjonowanie stanowiskowe
Brak Pomocy Technicznej I Opieki Resellera

DraftSight Professional lub Premium to za mało?  Skontaktuj się z nami już teraz i zapytaj o licencje DraftSight Enterprise i Enterprise Plus!

ENTERPRISE
399 € /rok
Licencja wieczysta: 599 € | Subskrypcja: 299 €/rok
Projektowanie 2D
Zgodność rysunków ze standardami
Biblioteka elementów Toolbox
Przeglądarka projektów
Porównywanie rysunków
Tabele materiałowe i tabele rewizji
Obliczanie właściwości fizycznych obszarów
Interfejs API oraz integracja z SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Electrical i platformą 3DExperience
Tylko licencjonowanie sieciowe
Pełna pomoc techniczna i opieka Resellera
ENTERPRISE PLUS
699 € /rok
Licencja wieczysta: 1196 € | Subskrypcja: 499 €/rok
Wszystkie funkcje dostępne w DraftSight Enterprise
Modelowanie bryłowe
Modelowanie siatkowe
Wyciągnięcie, Wyciągnięcie Po Profilach, Wyciągnięcie Po Ścieżce, Operacje Obrotu, Naciskanie I Pociągnięcie
Operacje 3D: Lustro, Szyk, Wyrównanie, Fazowanie, Zaokrąglanie, Pogrubienie, Skorupa, Płat, Analiza Przenikania
Operacje boolowskie
Wiązania 2D
Manipulacja 3D
Przekroje
Tylko licencjonowanie sieciowe