PROJEKTOWANIE 2D

Korzystaj z narzędzi rysowania, modyfikacji, wstawiania opisów, warstw oraz właściwości. Wstawiaj bloki, odniesienia, komponenty, dane oraz dołączaj rysunki.

PROJEKTOWANIE 3D

Użyj narzędzi znanych z CAD3D bezpośrednio w DraftSight. Operacje wyciągnięcia, obrotu, modelowanie powierzchniowe, a także operacje boolowskie dostępne są teraz w DraftSight Enterprise Plus!

WSPÓŁPRACA

Otwieraj i zapisuj pliki DWG/DXF, załączaj pliki obrazów, konwertuj pliki graficzne do formatu DWG, publikuj do formatów graficznych, wielostronicowych plików PDF i plików eDrawings. Wymieniaj pliki z platformą 3DExperience, Geovia, Delmia, SOLIDWORKS Electrical.

ADMINISTRACJA

Dostosuj interfejs użytkownika, instaluj program jednym kliknięciem, wybieraj język programu, korzystaj z oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional bezpośrednio w oknie DraftSight.

PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększaj produktywność korzystając z okien dialogowych, monitów poleceń, palety głównej, inteligentnego kalkulatora, szybkiego drukowania oraz pomocy kontekstowej. DraftSight wspiera technologię druku 3D, obróbki CNC oraz cięcia laserem.